10.06.2010 - 19:05
Poniższa tabela prezentuje zestawienie wszystkich aktualnie realizowanych w województwie dolnośląskim projektów w ramach działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mających na celu...
10.06.2010 - 18:43
td { padding:4px;} th { padding:4px;} table { font-size:8pt; line-height: 100%;} Poniższa tabela prezentuje zestawienie wszystkich projektów dedykowanych dla kobiet w ramach Programu Operacyjnego...
10.06.2010 - 18:54
td { padding:4px;} th { padding:4px;} table { font-size:8pt; line-height: 100%;} Poniższa tabela prezentuje zestawienie wszystkich aktualnie realizowanych projektów aktywizacji zawodowej kobiet (...
07.06.2010 - 01:08
1.      Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
28.05.2010 - 11:11
Rodzaje umów   Telepraca jako elastyczna forma zatrudnienia może być stosowana w każdym rodzaju umowy o pracę: na czas nieokreślony, określony, na zastępstwo, jako umowa o dzieło,...
17.05.2010 - 16:53
Umowa o prace może być rozwiązana : ·         za wypowiedzeniem stron, ·         za porozumieniem stron,...
07.05.2010 - 14:12
Poniżej kilka istotnych rad dla osób poszukujących pracy w sieci Internet
07.05.2010 - 13:19
Dzięki ustawie z dnia 27 sierpnia 2007, która została wprowadzona w życie 17 października 2007, dotyczącej zatrudnienia w formie telepracy zostały sprecyzowane obowiązki i praca po stronie...
07.05.2010 - 01:14
Sieć kontaktów osobistych: Pod tym pojęciem zwykle kryje się sieć rekomendacji, czyli poleceń i zbiór informacji o osobach, które są w stanie w znaczący sposób pom...
19.04.2010 - 13:13
Bardzo jasną definicję tego pojęcia wprowadziła Komisja Europejska. Definicja ta jest następująca: Telepraca jest to metoda organizowania i wykonywania pracy, w której pracownik pracuje poza miejscem...
07.04.2010 - 18:45
Strony, które warto odwiedzić poszukując pracy za granicą www.ams.or.at (Austria); www.monster.be; www.leforem.be; www.vdab.be (Belgia); www.jobbank.dk; www.monster.dk; www.af.dk (Dania); www.jobline...
04.04.2010 - 12:39
Treść wstępna, opisowa zależna jest oczywiście w dużym stopniu od charakteru planowanego przedsięwzięcia. Warto jednak zwrócić uwagę na najbardziej typowe elementy biznesplanu. A zatem musi on...
04.03.2010 - 10:17
· Zalety – niskie koszty pracy brak składek ZUS, zryczałtowane koszty uzyskania przychodu ( 20% lub 50% ), dający pracę nie ponosi ryzyka związanego z chorobą wykonawcy , występowanie tzw. ryzyka...
10.02.2010 - 18:37
Mowa tu o internetowych stronach firm komercyjnie angażujących się do gromadzenia danych o zasobach ludzkich koniecznych przy realizacji zadań gospodarczych. W przeciwieństwie do serwisów pracy firmy...
07.01.2010 - 13:31
Umowa o pracę na czas nieokreślony w ramach obowiązującego prawa nadaje pracownikowi niżej wymienione uprawnienia i nakłada na pracodawcę następujące zobowiązania, co przekłada się na takie oto jej...
18.02.2009 - 23:42
Poniższa tabela prezentuje zestawienie wszystkich dotychczas realizowanych projektów w ramach działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów, mających na celu wspieranie otwierania...
18.02.2009 - 23:50
Poniższa tabela prezentuje zestawienie wszystkich dotychczas realizowanych projektów aktywizacji zawodowej kobiet w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, według poszczególnych województw:

Uczestniczki

Portret użytkownika lidia763
lidia763
Portret użytkownika thrucia
thrucia
Portret użytkownika gosiaczek21
gosiaczek2
Portret użytkownika kesi78
kesi78
Portret użytkownika kwiecien
kwiecien
Portret użytkownika gonia-68
gonia-68
Portret użytkownika goscha13
goscha13
Portret użytkownika Violetta43
Violetta43
Portret użytkownika aadrabinska
aadrabinsk
Portret użytkownika Katarzynaastanik
Katarzynaa
Portret użytkownika anna777
anna777
Portret użytkownika anna zubko
anna zubko

Ostatnie odpowiedzi


Spot III edycji projektu euroKobieta mający na celu promowanie elastycznych form zatrudnienia wśród kobiet wychowujących dzieci.


Zobacz nasz kanał na YT

Newsletter euroKobieta

Otrzymuj aktualne informacje!