Sejm a dyrektywa o udziale kobiet w zarządach firm

Brak odpowiedzi
administrator
Portret użytkownika admin
Offline
Dołączył: 09.06.2008

Komisja Europejska w listopadzie ubiegłego roku wyszła z inicjatywą projektu dyrektywy służącej zapewnieniu min. czterdziestoprocentowego  udziału kobiet wśród członków rad nadzorczych spółek notowanych na giełdach, z wyłączeniem sektora MŚP (czyli przedsiębiorstw zatrudniających poniżej 250 pracowników oraz odnotowujących roczne światowe obroty nieprzekraczające 50 mln euro) oraz spółek nienotowanych na giełdzie.

 

Wedle dyrektywy, rady nadzorcze przedsiębiorstw, które byłyby w zbyt niskim stopniu obsadzone jedną z płci, zostałyby zobowiązane do zatrudniania na te stanowiska kandydatów tejże płci: oczywiście na podstawie analizy porównawczej kwalifikacji i przy uwzględnieniu jednoznacznych kryteriów naboru, niefaworyzujących ani mężczyzn, ani kobiet.

Polski Sejm uznał, że dyrektywa nie będzie zgodna z zasadą pomocniczości. Posłowie zatem poparli uchwałę sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej "w sprawie uznania projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie i odnośnych środków za niezgodny z zasadą pomocniczości".

 

Do poparcia projektu dyrektywy zachęcała pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz. Jak napisała na rządowym blogu tuż po głosowaniu, “ten odważny i kontrowersyjny projekt zyskał częściową akceptację polskiego rządu, który choć miał wiele uwag i propozycji zmian w dyrektywie, poparł jej zasadniczy cel, jakim jest zrównoważenie udziału kobiet i mężczyzn na stanowiskach decyzyjnych w dużych spółkach giełdowych”. Kozłowska-Rajewicz zaznaczyła,, że w dyrektywie ważne jest to, by “liczyły się kompetencje, a nie płeć", i dodaje, że gdyby tak było, "kobiety nie stanowiłyby mniej niż 3 procent na stanowiskach prezesów spółek giełdowych, a w radach nadzorczych i zarządach proporcje między kobietami a mężczyznami nie byłyby jak 10 do 1".

Jak mówi pełnomocniczka,  “dyrektywa nakazuje wprowadzenie jasnych czytelnych kryteriów oceny kandydatów do rad nadzorczych i zarządów. (...) Ale obecna sytuacja, kiedy wybory do rad nadzorczych i zarządów nie są w pełni przejrzyste, z jakichś powodów dla wielu jest bardziej atrakcyjna”.

Według niej, jeżeli parlamenty pozostałych państw UE także uznają dyrektywę za niespójną z zasadą subsydiarności, "a wiele na to wskazuje, dyrektywa będzie musiała być wycofana i napisana ponownie tak, aby nie budzić wątpliwości formalno-prawnych". - Potem wróci do nas znowu. Bo problem dysproporcji kobiet i mężczyzn na stanowiskach decyzyjnych, której nie da się wyjaśnić różnicą w kwalifikacjach lub mniejszym dążeniem kobiet do władzy, nie zniknie, a jego rozwiązanie nie pojawi się z dnia na dzień - podsumowuje Kozłowska-Rajewicz.

 

Mimo tych opinii, większość posłów finalnie poparła uchwałę komisji, a więc dyrektywa została odrzucona.

Statystyki pokazują, że dyrektywa mogłaby dotyczyć ok. 5 tys. firm na terenie Unii Europejskiej. Celem minimalnym byłoby objęcie 40 proc. stanowisk w radach nadzorczych spółek giełdowych przez przedstawicieli płci reprezentowanej obecnie w niewystarczającym stopniu do 2020 r., a w przypadku spółek będących przedsiębiorstwami publicznymi - do 2018 r.


źródło: wGospodarce.pl, Sejm odrzuca szkodliwą, unijną dyrektywę.
http://articles.cnn.com/2007-05-24/tech/internet.moms_1_moms-internet-business-ebay-sellers?_s=PM:TECH
dostęp: 15.02.2013

Uczestniczki

Portret użytkownika Katarzynka
Katarzynka
Portret użytkownika alex.walach
alex.walac
Portret użytkownika agentkakasia22
agentkakas
Portret użytkownika goja_19
goja_19
Portret użytkownika musialmagdalena
musialmagd
Portret użytkownika ninashe
ninashe
Portret użytkownika AneczkaC
AneczkaC
Portret użytkownika marta5622
marta5622
Portret użytkownika Zofia123
Zofia123
Portret użytkownika inkaa66
inkaa66
Portret użytkownika justyna_sienkiewicz
justyna_si
Portret użytkownika mamuska267
mamuska267

Ostatnie odpowiedzi


Spot III edycji projektu euroKobieta mający na celu promowanie elastycznych form zatrudnienia wśród kobiet wychowujących dzieci.


Zobacz nasz kanał na YT

Newsletter euroKobieta

Otrzymuj aktualne informacje!