Specjalistki z branży IT poszukiwane na rynku pracy

Brak odpowiedzi
administrator
Portret użytkownika admin
Offline
Dołączył: 09.06.2008

Kompetencje informatyczne stanowią podstawę dla dalszego rozwoju nowoczesnej gospodarki Unii Europejskiej. Według najnowszych badań GUS z lat 2008-2012 jedynie 14% przedsiębiorstw w Polsce zatrudniało specjalistów z dziedziny ICT. Największą aktywność w tym względzie wykazywały duże i dobrze radzące sobie na rynku firmy, z których blisko trzy czwarte posiadało tak wyspecjalizowanych pracowników. Również największy odsetek tych firm zatrudniał bądź próbował zatrudnić specjalistów ICT, a także wskazywał na trudności z obsadzeniem stanowisk wymagających specjalistycznych umiejętności z zakresu ICT, ze względu na braki kompetencji kadr.

W zeszłym roku co druga firma z sekcji informacja i komunikacja oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa miała w swoich zasobach kadrowych przynajmniej jednego specjalistę z dziedziny technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Łącznie szacuje się, że sektor ICT to obecnie ok. 8 milionów miejsc pracy i 6% PKB Unii Europejskiej.

Według najnowszych badań Eurostatu, aż 30% obywateli Unii Europejskiej (tj. 150 mln Europejczyków) nie posiada odpowiednich kompetencji informatycznych, co utrudnia im funkcjonowanie na rynku pracy, stanowiąc jednocześnie bariery dla rozwoju tego rynku, a także stwarzając dodatkowe zagrożenie w zakresie wykluczenia cyfrowego oraz w dostępie do nowych usług społecznych w obszarach e-nauczania, e-administracji, czy e-zdrowia.

W nowym projekcie ramowym finansowania badań naukowych i innowacji na lata 2014-2020 Horyzont 2020 przeznaczonych na rozwój i innowacje zostało 8 miliardów €, gdzie największą część obejmuje sektor ICT. Dla Polski oznacza to przygotowywanie programów operacyjnych w ramach nowych środków finansowych. Komisja Europejska planuje w latach 2014-2020 liczne projekty uświadamiające potencjał ICT w odniesieniu do wielu rodzajów zawodów, które stają się coraz silniej zwirtualizowane i zinformatyzowane. Działania te wpisują się w ogólną strategię Europa 2020, która zakłada dalszy dynamiczny rozwój społeczeństwa informacyjnego i zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy, a jednym z jego elementów są europejskie ramy jakości kwalifikacji.

Uczestniczki

Portret użytkownika gosia_swi
gosia_swi
Portret użytkownika Gosia197495
Gosia19749
Portret użytkownika Paulina P.
Paulina P.
Portret użytkownika doroteya
doroteya
Portret użytkownika stokrotka234
stokrotka2
Portret użytkownika kaska1981
kaska1981
Portret użytkownika JulitaW
JulitaW
Portret użytkownika pociecha
pociecha
Portret użytkownika Natasza-a
Natasza-a
Portret użytkownika Doris
Doris
Portret użytkownika Ewa-Danielek
Ewa-Daniel
Portret użytkownika Sylvia21
Sylvia21

Ostatnie odpowiedzi


Spot III edycji projektu euroKobieta mający na celu promowanie elastycznych form zatrudnienia wśród kobiet wychowujących dzieci.


Zobacz nasz kanał na YT

Newsletter euroKobieta

Otrzymuj aktualne informacje!