Telepraca w mojej firmie: wdrażanie i korzystanie z elastycznych form zatrudnienia cz. 1

Brak odpowiedzi
administrator
Portret użytkownika admin
Offline
Dołączył: 09.06.2008

Telepraca w przedsiębiorstwie to dobra inwestycja zarówno pod względem kadrowym, jak i oszczędnościowym. Aby jednak utworzyć stanowisko bądź stanowiska zdalne, należy przeprowadzić skuteczny proces wdrożenia, obowiązkowo obejmujący kilka istotnych etapów.

Najważniejszym i wyjściowym etapem dla przedsięwzięcia jest przygotowanie i opracowanie koncepcji.

Po pierwsze, należy wykonać ocenę potrzeb i możliwości pracodawcy w stosunku do telepracy. Trzeba tu rozważyć następujące kwestie:

  • dlaczego chcę wprowadzić w firmie telepracę?

  • czy pracownicy firmy mogą być zainteresowani telepracą?

  • jak rozrysuje się bilans korzyści do nakładów finansowych (np. zakup sprzętu)?

  • czy należy w firmie dokonać uprzednio zmian kadrowych lub restrukturyzacji?

  • czy pracownicy są odpowiednio przeszkoleni pod kątem nowoczesnych technologii i korzystania z nich

Jeśli już zostały przeanalizowane powyższe kwestie, należy pochylić się nad formalnościami: sprawdzić treści układu zbiorowego pracy, regulaminu pracy i obwieszczenia pod kątem możliwości wdrożenia telepracy. Jeśli telepraca jako forma zatrudnienia nie jest tam uwzględniona, konieczne jest wprowadzenie zmian w tych treściach zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy. Oczywiście w przypadku, gdy w firmie działają związki zawodowe, wymagana jest ścisła współpraca z nimi by wypracować ostateczny kształt nowej formy zatrudnienia.
Kolejnym krokiem jest dokonanie przeglądu stanowisk, na których sprawdziłaby się zdalna forma zatrudnienia oraz pracowników mających docelowo zostać kadrą telepracowniczą (umiejętności IT, kwalifikacje i predyspozycje do pracy z domu, sytuacja rodzinna, itp.).Zwłaszcza cechy osobiste i preferencje pracownika mają kluczowe znaczenie dla powodzenia wdrożenia. Musi on być przede wszystkim samodzielny i zmotywowany oraz dobrze zorganizowany, gdyż tego przede wszystkim wymaga stanowisko zdalne. Szczególnie zmotywowane do tej formy zatrudnienia będą zapewne kobiety wychowujące dziecko, osoby z utrudnionym dojazdem do siedziby przedsiębiorstwa, czy pracownicy ceniący sobie elastyczność. Najważniejszą zasadą tutaj jest niewywieranie presji - jeśli dana osoba nie widzi siebie w telepracy, nie należy jej “uszczęśliwiać na siłę”.
Następnym punktem wdrażania jest rzetelne powiadomienie pracowników o celu i zasadach wprowadzania zdalnej formy zatrunienia, ponieważ tak dynamiczna zmiana może budzić obawy i napięcia wśród kadry. Oczywiście należy powiadomić o przekształceniach wszystkich pracowników, nie tylko te osoby, z którymi przyszli telepracownicy będą ściśle współpracować. To pozwoli uniknąć przyszłych nieporozumień.

Część druga artykułu:
Telepraca w mojej firmie: wdrażanie i korzystanie z elastycznych form zatrudnienia cz. 2


źródło: qpracy.pl, Telepraca - etapy wdrażania w firmie
http://www.qpracy.pl/specjalista/poradnik-specjalisty/telepraca/telepraca-etapy-wdrazania-w-firmie/
dostęp: 18.01.2013

Uczestniczki

Portret użytkownika madziakos
madziakos
Portret użytkownika MonikaPS
MonikaPS
Portret użytkownika Edziazd
Edziazd
Portret użytkownika elżbietakorzeniowska
elżbietako
Portret użytkownika KarolaM
KarolaM
Portret użytkownika izaa115
izaa115
Portret użytkownika mytaga
mytaga
Portret użytkownika Karo2918
Karo2918
Portret użytkownika Dominika Muzyczka
Dominika M
Portret użytkownika Dagah
Dagah
Portret użytkownika Karolina Brych
Karolina B
Portret użytkownika sensualsoul
sensualsou

Ostatnie odpowiedzi


Spot III edycji projektu euroKobieta mający na celu promowanie elastycznych form zatrudnienia wśród kobiet wychowujących dzieci.


Zobacz nasz kanał na YT

Newsletter euroKobieta

Otrzymuj aktualne informacje!